Popis dětských plaveb z Prahy Holešovic
Jezdíme vždy od půlky března do konce října. Na skupinku dětí (loď) vždy počítáme dva dospělé jako dozor. Pod dohledem našich kapitánů si mohou na příhodném místě řízení vyzkoušet nejenom dospělý, ale i malé děti. Pro pobyt na lodi není zapotřebí žádné extra vybavení ani oblečení - vše pouze uměrně aktuálnímu počasí. Každé plavidlo má k dispozici 2x WC, tekoucí teplou vodu a jeho interiéry jsou vytápěné. Lodě plují pomalu, cestovní rychlost se pohybuje od 5 do 10 km/h, přičemž se nijak nehoupou.

Výletní plavba v délce 60 minut

Oblíbená hodinová okružní plavba vás zavede ve své úvodní části do prostředí starých slepých libeňských ramen řeky Vltavy, romantických ospalých míst, kde se zastavil čas a kde si obyvatelé Staré plavby žijí své neobyčejné životy. Za chvíli však již pokračujeme pod novým elegantním Trojským mostem, který svým vzdušným obloukem překračuje majestátnou řeku Vltavu a blížíme se k plavebnímu kanálu.

Stromovku asi není třeba nijak zvláště představovat, ale kdo Stromovskou proplouval na lodi? V případě zájmu je možné výjimečně domluvit výstup / nástup ve stanici ZOO. Pokud neplujete za zvířátky do pražské ZOO, nastává obrat a loď se pomalu vrací zpět. Podplujeme nikdy oficálně nepojmenovaný železniční most a zamíříme zpět na místo, odkud jsme vyplouvali.

Výletní plavba v délce 120 minut

Při dvouhodinové výletní plavbě vyrazíme do historického centra Prahy. Po vyplutí z přístavu otočíme spičky lodí proti proudu a okolo tržnice vklouzneme do plavebního kanálu mezi ostrovem Štvanice a Karlínem. Zde proplujeme plavební komorou (zdymadlem) a vydáme se kolem Dvořákova nábřeží na prohlídku historického centra Prahy. Otočíme se před nebo za Karlovým mostem, vychutnáme si pohledy na Pražský hrad, Národní divadlo, Rudolfinum a vydáme se na zpáteční cestu do Holešovic. V případě zájmu je možné uskutečni nástup / výstup na nábřeží poblíž Štefánikova mostu.

Mapa výletních plaveb
Trasa hodinové plavby je vyznačena modře, trasa dvouhodinové zeleně

Všeobecné smluvní podmínky lodní dopravy naleznete zde